Tag cloud

  Month List

  Page List

   สรุปประเด็นการประชุมประจำปี 2553 ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่ 11 by เบญจมาศ

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 22:38
   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ได้ร่วมประชุมประจำปี ของสภาพัฒน์ฯ ที่อิมแพคเมืองทองธานี  มีสาระสำคัญจากการประชุมดังแนบ  งานยุทธศาสตร์ของ สกว. หลายเรื่องที่ดำเนินการอยู่หรือมีแผนในการทำงานในปี 54  เช่น เรื่องการเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรรายย่อย  สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11&nbs... [อ่านต่อ]

   Tags: No tags for this post

   หวานเป็นลม by ดร. สีลาภรณ์

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 22:24
    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือ ทีดีอาร์ไอ เพิ่งจัดประชุมประจำปีปีนี้ไป เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 หัวข้อการประชุมปีนี้น่าสนใจมาก คือเรื่อง “การปฎิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเป็นธรรม” สกว. มีส่วนร่วมสนับสนุนด้วย โดยเราตั้งโจทย์ว่าปัญหาหลักของประเทศเราคือการไม่สามารถกร... [อ่านต่อ]

   Tags: No tags for this post

   กฎของแรงดึงดูดทางความคิด (3) by ดร. สีลาภรณ์

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 19:36
   สำหรับคนที่ทำงานในโครงการนี้ด้วยกันคงสัมผัสได้ว่าการทำงานนี้มีคุณค่าบางอย่างที่ดึงดูดเราให้เข้ามายอมทำ ทั้งๆที่ต้องเหนื่อยมาก บางครั้งก็ต้องอดทนอดกลั้น หวิดๆจะเสียเพื่อนไปก็หลายครั้ง แต่ทำไปแล้วก็เกิดความสุขหลายอย่างด้วยเหมือนกัน สุขจากการเรียนรู้ สุขจากการได้เพื่อนใหม่ๆ สุขจากการเห็นชาวบ้านเขาปลดหน... [อ่านต่อ]

   Tags: No tags for this post

   กฎของแรงดึงดูดทางความคิด (2) by ดร. สีลาภรณ์

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 19:34
   บังเอิญดิฉันได้อ่านหนังสือ เดอะ ซีเคร็ต ของ รอนดา เบิร์น  ซึ่งโด่งดังมาก ตอนอ่านครั้งแรก ก็รู้สึกเฉยๆ มาเริ่มเอะใจเมื่อได้อ่านหนังสือเดอะ ท๊อป ซีเคร็ต ของทันตแพทย์สม สุจีรา ท่านเขียนไว้ในคำนำหนังสือว่า นับตั้งแต่การค้นพบกฎของแรงดึงดูดทางวัตถุ โดยเซอร์ไอแซค นิวตัน เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน ซึ่งในทา... [อ่านต่อ]

   Tags: No tags for this post

   กฎของแรงดึงดูดทางความคิด (1) by ดร. สีลาภรณ์

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 19:23
   การทำงานในโครงการความร่วมมือมีเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกใจมาก เมื่อตอนช่วงปี 2551 ยังเป็นช่วงของการทำงานในโครงการระยะที่ 1 ครอบคลุม 21 จังหวัด ได้มีการลองนับดูว่ามีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมงานตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปจนถึงหมู่บ้านมีจำนวนเท่าไร เราพบว่ามีคนเกือบ 70,000 คนที่ร่วมอยู่ในขบวนการขับเคลื่อนงานนี้... [อ่านต่อ]

   Tags: No tags for this post

   มืออาชีพ บริหารจัดการงานวิจัย (1) by ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 19:03
   องค์ประกอบของมืออาชีพ Friday Morning ฉบับนี้จะขอเริ่มด้วยความเป็นมืออาชีพ ของพนักงาน สกว. เพราะช่วงหลังนี่ มีการพูดถึงมืออาชีพบ่อยๆ    ความเป็นมืออาชีพของตัวพนักงานและขององคืกร แยกออกจากกันไม่ได้ เพราะพนักงานก็เป็นส่วนสำคัญของความเป็นองค์กร อาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดขององค์ก... [อ่านต่อ]

   Tags: No tags for this post