Tag cloud

  Month List

  Page List

   กฎของแรงดึงดูดทางความคิด (1) by ดร. สีลาภรณ์

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 19:23

   การทำงานในโครงการความร่วมมือมีเรื่องหนึ่งที่น่าแปลกใจมาก เมื่อตอนช่วงปี 2551 ยังเป็นช่วงของการทำงานในโครงการระยะที่ 1 ครอบคลุม 21 จังหวัด ได้มีการลองนับดูว่ามีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมงานตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปจนถึงหมู่บ้านมีจำนวนเท่าไร เราพบว่ามีคนเกือบ 70,000 คนที่ร่วมอยู่ในขบวนการขับเคลื่อนงานนี้ ไม่นับคนในครัวเรือนที่เข้ามาจดบัญชีรับจ่ายครัวเรือนอีกนับแสนครัวเรือน

   ดิฉันตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนเหล่านี้เขามาจากไหนกัน เหตุใดเขาจึงยินดีเข้ามาร่วมทำงานนี้ด้วยกัน ทั้งๆที่งานนี้ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนใดๆ แถมยังเป็นงานที่ยาก ต้องทุ่มเทเสียสละทั้งเวลาและแรงกายแรงใจ ดิฉันประเมินว่าตัวเองคงรู้จักคนเหล่านี้ไม่เกิน 1000 คนเป็นอย่างมาก แม้แต่คุณทรรศิน สุขโต ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลางของโครงการก็คงรู้จักไม่เกิน 5000 คน แสดงว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้มาเพราะรู้จักดิฉันหรือหัวหน้าโครงการเป็นส่วนตัวแล้วอยากทำงานด้วย ถ้าเช่นนั้นเขามาเพราะอะไร

    

   Tags: No tags for this post

   Please login to leave a comment. This completely eliminates spam and allows us to focus on building Sueetie.