Tag cloud

  Month List

  Page List

   กฎของแรงดึงดูดทางความคิด (3) by ดร. สีลาภรณ์

   by Administrator 26. ตุลาคม 2553 19:36

   สำหรับคนที่ทำงานในโครงการนี้ด้วยกันคงสัมผัสได้ว่าการทำงานนี้มีคุณค่าบางอย่างที่ดึงดูดเราให้เข้ามายอมทำ ทั้งๆที่ต้องเหนื่อยมาก บางครั้งก็ต้องอดทนอดกลั้น หวิดๆจะเสียเพื่อนไปก็หลายครั้ง แต่ทำไปแล้วก็เกิดความสุขหลายอย่างด้วยเหมือนกัน สุขจากการเรียนรู้ สุขจากการได้เพื่อนใหม่ๆ สุขจากการเห็นชาวบ้านเขาปลดหนี้ปลดสินได้ สุขจากความรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับแผ่นดิน ฯลฯ

   สำหรับดิฉันเอง คุณค่าของงานนี้คือการได้ทำสิ่งที่ “ใช่” สำหรับการแก้ปัญหาของบ้านเมืองในระดับรากหญ้า เพราะเชื่อและเห็นว่าหากชาวบ้านประชาชนฉลาดรู้คิดและเท่าทันโลก เขาจะเป็นคนตัดสินใจเลือกได้เองว่าเขาจะไปทางไหน ไม่ต้องมานั่งบ่นเรื่องหนี้สินความยากจน การถูกเอาเปรียบ การซื้อเสียง การมีนักการเมืองไม่ดี ความขัดแย้ง และสารพัดปัญหาที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ การทำให้เขาฉลาดรู้คิดต้องเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่นการใช้จ่ายในครัวเรือน แล้วเขาจะหัดวางแผนชีวิตของตัวเองได้เอง เมื่อวางแผนชีวิตตัวเองได้ อีกหน่อยก็วางแผนชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศได้ สามารถค้านและถกเถียงเรื่องทิศทางการพัฒนาได้โดยมีข้อมูลยืนยันความคิดเห็น

   ดิฉันเดาเอาว่าคนที่คิดคล้ายๆกันนี้แหละจึงมาทำงานด้วยกัน

   ดิฉันเองก็ยังวิเคราะห์ได้ไม่ชัดเจนนักว่าคุณค่าที่เป็นแม่เหล็กดูดคนเข้ามาหากันนี้คืออะไร บางทีพวกเราในขบวนคนทำงานอาจจะบอกได้ดีกว่าว่าท่านเห็นคุณค่าอะไรจึงเข้ามาร่วมทำงานนี้ ไม่แน่นะคะ กระบวนการทำงานในโครงการความร่วมมือฯ อาจเป็นบทเรียนตัวอย่างหนึ่งในการให้คำอธิบายต่อทฤษฎีแรงดึงดูดทางความคิดได้เลย เพราะเราร่วมอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อน เห็นรายละเอียดทุกขั้นตอนว่าทำอะไรแบบไหนแล้วพลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง อะไรเป็นตัวดึงดูด อะไรเป็นแรงต้าน นี่อาจจะกลายเป็นวิชาฟิสิกส์ทางสังคมได้เลยทีเดียว

   ช่วยเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ

    

    

    

   Tags: No tags for this post

   Please login to leave a comment. This completely eliminates spam and allows us to focus on building Sueetie.