เนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมาย สื่อวิดีโอ ขุมทรัพย์ความารู้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนักวิจัย

เนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมาย

Image Image Image


สื่อวิดีโอขุมความรู้

กล้วย : สังคมดีสู่คุณภาพ
“Banana Society” เป็นนวัตกรรมการผลิตกล้วยตากแห่งแรกของประเทศไทย โดยอาศัยการต่อยอดองค์ความรู้ และการบูรณาการความคิด เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสังคมการผลิตกล้วยตากแบบดั้งเดิมของชาวบางกระทุ่มจ.พิษณุโลก ภายใต้ระบบการผลิตอาหารที่ดี(GMP) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ และเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์กล้วยตากสู่ผู้บริโภคทุกระดับ ด้วยแนวคิดมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพระดับสากล
Green Project ด้วยการสนับสนุนจาก Innovative House ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ผ่านองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เข้มแข็ง บุคคลากรผู้เชื่ยวชาญ และนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่พร้อมจะผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารทุกรูปแบบเติบโตได้อย่างมั่นคง

การผลิตไซรัปจากกล้วยตาก การนำกล้วยตากมาพัฒนาได้ไซรัปที่มีกลิ่นหอมและรสชาตอร่อย สามารถเพิ่มความละมุนให้กับค็อกเทล และเครื่องดื่มของคุณได้ การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าไซรัปกล้วยตากให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยอบแห้งที่ตกเกรด การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากกล้วยตากอบแห้งตกเกรด เป็นธัญพืชชนิดแท่ง Banana และช๊อคโกแลต กล้วยตาก ช่วยเพิ่มทางเลือก


เอกสารประกอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ข้อมูลนักวิจัย

ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์รายละเอียดเพิ่มเติม


E mail

เว็บไซต์
http://www.trfsme.org


สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้น 3 ห้อง ท 326 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์ 034-252409 โทรสาร 034-252409
E-mail: joke44_p@hotmail.com โทรศัพท์มือถือ 081-805-3325